KUYU RUHSATI

KUYU RUHSATI

Sondaj Projelerinde Arazinizde Gerekli Çalışmayı Yapabilmek, Açılan Kuyu Üzerinde Hak Sahibi Olabilmek Ve Kuyuyu İhtiyaçlarınız Doğrultusunda İşletebilmek İçin Devlet Su İşleri Tarafından Onaylanmış Belgeye Kuyu Ruhsatı Adı Verilir.

KUYU RUHSATI

Derin Sondaj Su Kuyusu Ruhsatı Nedir, Neden Gereklidir?

Sondaj Projelerinde Arazinizde Gerekli Çalışmayı Yapabilmek, Açılan Kuyu Üzerinde Hak Sahibi Olabilmek Ve Kuyuyu İhtiyaçlarınız Doğrultusunda İşletebilmek İçin Devlet Su İşleri Tarafından Onaylanmış Belgeye Kuyu Ruhsatı Adı Verilir.
 Arama Ve Kullanma Ruhsatı Adı Altında Düzenlenen Bu Ruhsatlar Kuyunuzun Açılması Ve Tamamlanması İşlemlerinin Sorumlu Bir Mühendis Kontrolünde Yapıldığının Göstergesidir. Yine Kuyu Ruhsatları, Açılan Kuyunun Uygun Proje Koşullarında Optimum Verim Dikkate Alınarak Gerçekleştirildiğini Göstermektedir.

Ruhsat Alınmadan Da Sondaj Kuyusu Açılabilir Mi?

Derinliği Ve Çapı Her Ne Kadar Olursa Olsun, Ruhsat Alınmadan Kuyu Açmak Yasaktır. Derinliği 10 Mt.’Den Küçük Kuyular, Sığ Ya Da Keson Kuyu Olarak Adlandırıldığından Bu Kuyuları Açmak Ve İşletmek İçin De Artık Keson Kuyu Ruhsatı Alınmaktadır. Derinliği 10 Mt.’Den Fazla Olan Kuyular İçin Ruhsat Alınmadan Yapılan Çalışmalar Kaçak Kuyu Statüsüne Girdiğinden, Bu Kuyular Görevliler Tarafından Veya Herhangi Bir İhbar Sonucunda Tespit Edilip Para Cezası Ve (Kuyu Sondaja Kapalı Saha Sınırları İçerisinde İse) Kuyunun Kapatılması İşlemlerine Tabi Tutulmaktadır. 

Sondaj Ve Artezyen Kuyusu Yeraltı Suyu Arama Belgesinin Süresi Ne Kadardır?

Sondaj Veya Artezyen Kuyusunun Açılması İşlemi Arama Belgesi Alındıktan Sonra Başlanır. Bu Belgenin Geçerlilik Süresi 1 Yıldır. Bu Süre İçinde Kuyuların Açılması Gerekir. Şayet 1 Yıl İçinde Açılamadı İse, Bağlı Olduğu Dsi Bölge Müdürlüğüne Yazılı Bir Dilekçe İle Başvurup, Bu Sürenin 1 Yıl Daha Uzatılmasını Talep Edebilirsiniz. Uzatılan Bu Sürenin Sonunda Da Kuyu Açılamadı İse, Alınan Arama Belgesi İptal Edilir.

Kaçak Kuyu: Arama Ruhsatı Olmadan Açılmış Kuyulardır. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün Görevlilerinin Tespiti Halinde Kuyu Dsi Tarafından Kapatılır. Kapatma Masrafları Kuyu Sahibinden Alınır Ve Ayrıca Yerel Yönetimler Tarafından Kuyu Sahibi İdari Para Cezasına Çarptırılır. Bu Nedenle Var Olan Kaçak Kuyu İçin Dsi Tarafından Kapatılmadan Önce Kullanma Ruhsatı Düzenlenerek Var Olan Kuyunun Kapatılması Önlenebilir.

Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?

Açılacak Bir Su Sondajı Kuyusu İçin Öncelikle Teknik Sorumlu Statüsündeki Bir Jeoloji Mühendisi İle İş Birliği Yapılır. Proje Koşulları Ve Diğer Teknik Detaylar Karşılıklı Mütalaa Edilir. Bu Aşamadan Sonra Temin Edilmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler Aşağıdaki Gibidir:

Araziye Ait Su İhtiyaç Belgesi. (Arazi, Tapu Sahibi Ve Suyun Kullanım Amacına Yönelik Olarak Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri Ya Da Ticaret Sanayi Odaları’ndan Temin Edilir).

Özel Durumdaki Araziler İçin Gerekli Makamlardan Alınacak İzin Yazıları.

Yer Altı Suyu Arama Belgesi İçin D.S.İ.’Ye Yazılacak Dilekçe (Sorumlu Mühendis Tarafından Hazırlanarak İşveren Tarafından İmzalanır).

Sondaj Kuyusuna Ait Arazi Koordinatları (Sorumlu Mühendis Tarafından Belirlenir).

Yakın Mesafelerde Bulunan Sondaj Kuyusu, Sığ Kuyu, Akarsu, Dere, Kaynak, Maden Suyu Ve Diğer Su Kaynaklarının Bilgisi (Sorumlu Mühendis Tarafından Belirlenir).

Sondaj Lokasyonu Gösteren Yer Durumu Haritası (Sorumlu Mühendis Tarafından Yapılır).

Sondaj Kuyusu Ön Proje Formatı (Sorumlu Mühendis Tarafından Hazırlanır).

Sondaj Lokasyonu İçeren 1/25.000’lik Jeoloji Haritası (Sorumlu Mühendis Tarafından Temin Edilir).

Sondaj Yapılacak Sahaya Ait Hidrojeolojik Etüt (Sorumlu Mühendis Tarafından Yapılır).

Tarımsal Sulama Amaçlı Kuyu Ruhsatı

1. Tarlaya Ait Tapu Fotokopisi Tapu Dairesinden Aslı Gibidir Şeklinde Onaylatılacak.

    Hisseli İse Tapu Kaydı Çıkartılacak.

2. Tapuya Ait Tarlanın Koordinatlı Kadastro Paftası Kadastrodan Alınacak.

3. Tapu Sahibine Ait Nüfus Cuzdan Fotokopisi

4. İmza Sirküsü ( Noterden )

5. Not : Tapu Hisseli İse, Kuyu Ruhsatı Kimin Adına Çıkacaksa Diger Hissedarlar Kuyu

    Ruhsatı Çıkacak Kimseye Feragatname ( Muvafakatname) Verecek

6. Ruhsat Tapuda İsmi Geçenlerin Hepsinin Üzerine Çıkacaksa Nüfus Cüzdanı Ve Tapu Kaydı

    Çıkartılacak

 Besicilik, Tavukçuluk Vb. İşletmeler İçin, Kullanma Amaçlı  Kuyu Ruhsatı İçin, Kuyu Sahibinden İstenen Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)

3- Kadastro’dan Onaylı 1/5000 Ölçekli Koordinatlı Çap

4- Tapu Fotokopisi (Tapu’dan Son 1 Ay İçinde Aslı Gibidir Onaylanmış Olmalıdır.)

5- İhtiyaç Belgesi (İlgili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Su İhtiyaç Raporu, Hangi Tip Hayvancılık Faaliyetine Göre Ve Ne Kadar Sayıda Hayvan İçin)*

6- 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun İlgili Maddeleri Kapsamında İl Gıda, Taırm Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından, Söz Konusu Tesisin Yer Aldığı Arazinin (Ada, Parsel Belirtilerek) Tarım Dışı Kullanıldığına Dair Yazı

7- İlgili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Açık Adresin De Yer Aldığı “Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi”

8- İlgili Belediyeden, İmar Sahası İçinde Olup Olmadığına Dair Yazı, Eğer İçinde İse Yas (Yer Altı Suyu) Kullanma Belgesi Verilmesinde Sakınca Olup Olmadığına Dair Yazı

9- Bununla Birlikte İlgili Belediye Başkanlığından Ve İl Özel İdaresinden (Konya İçin Koski Genel Müdürlüğünden) İçme Suyu Şebekesinin Mevcut Bulunmadığına Dair Yazı

10- Çed Raporu Veya Çed Yönetmeliği Dışında İse, Dışında Olduğuna Dair Yazı

Şirket İse (Tüzel Kişilik Varsa Ltd. Şti. Vaya A.Ş. Gibi) Ayrıca Gerekli Belgeler;

11- Şirket İmza Sirküsü

12- 1. Ve 2. Derece İmza Atacak Kişilerin Yetki Belgesi

13- Ticaret Sicil Gazetesi

*İhtiyaç Belgesi; Bir İşletmenin Yıllık Su İhtiyacını Belirlemeye Yönelik İlgili Uzmanlarca Tespit Edilen Kapasite Raporunu İfade Eder. Örneğin Bir İşletmede Yer Alan Büyük Baş Ve Küçük Baş Hayvanın Yıllık Ne Kadar Su Tüketebileceği Ve Toplam Hayvan Sayısına Göre İşletmenin Yıllık Toplam Su İhtiyacı İlgili Ekspertizler Tarafından Kapasite Raporu Olarak Hazırlanır.


 İşletmeler İçin Alınacak, Kuyu Ruhsatı İçin, Vatandaştan İstenen Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)

3- Kadastro’dan Onaylı 1/5000 Ölçekli Koordinatlı Çap

4- Tapu Fotokopisi (Tapu’dan Son 1 Ay İçinde Aslı Gibidir Onaylanmış Olmalıdır.)

5- Şirket İmza Sirküsü

6- 1. Ve 2. Derece İmza Atacak Kişilerin Yetki Belgesi

7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- İhtiyaç Belgesi (İlgili İdareden Onaylı Ekspertiz Raporu Veya Kapasite Raporu) *

*İhtiyaç Belgesi; Bir İşletmenin Yıllık Su İhtiyacını Belirlemeye Yönelik İlgili Uzmanlarca Tespit Edilen Kapasite Raporunu İfade Eder. Örneğin Bir Hazır Beton Santralinde Kullanılacak Yıllık Su Miktarı Beton Santralinde Bulunan Transmikserlerin Kapasitesi Baz Alınarak Hesaplanır Ve Yıllık Hazır Beton Üretim Miktarı Tespit Edilir, Bu Üretime Göre Kullanılabilecek Yıllık Su İhtiyacı Hesaplanır Ve Ekspertizler Tarafından Bir Kapasite Raporu Olarak Hazırlanır. Başka Bir Örnekte; Söz Konusu İşletmenin Hayvancılık Üzerine Çalıştığını Düşünürsek, İşletmede Yer Alan Büyük Baş Ve Küçük Baş Hayvanın Yıllık Ne Kadar Su Tüketebileceği Ve Toplam Hayvan Sayısına Göre İşletmenin Yıllık Toplam Su İhtiyacı İlgili Ekspertizler Tarafından Kapasite Raporu Olarak Hazırlanır.

    

 Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?

Yer Altı Suyu Arama Ruhsatında Belirtilen Sondaj Kuyusunun Açılmasını Takiben En Geç 1 Ay İçerisinde Kullanma Ruhsatı İçin Yine Sorumlu Jeoloji Mühendisi Nezaretinde D.S.İ.’Ye Aşağıdaki Belgeler Tamamlanarak Başvuru Yapılır:

 Açılmış Olan Sondaj Kuyusuna Ait Mevcut Suyu Kullanma Amaçlı Dilekçe.

 Kuyu Bilgileri, Derinlik, Su Verimi, Su Seviyeleri, Filtre Boru Seviyeleri, Koordinatlar Vb. Değerleri İçeren Kuyu Kütüğü.

 Su Verimi Ve Su Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Sabit Debili Düşüm Deneyi Sonuç Belgesi.

Kuyudan Alınan Su Numunesine Ait, Kullanım Amacına Uygunluğunu Gösterir Laboratuar Deney Sonuç Belgesi.

Kuyunun İçinde Kaldığı Araziye Ait Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi


Etiketler: Derin Sondaj Su Kuyusu Ruhsatı Nedir Neden Gereklidir Ruhsat Alınmadan Da Sondaj Kuyusu Açılabilir Mi Sondaj Ve Artezyen Kuyusu Yeraltı Suyu Arama Belgesinin Süresi Ne Kadardır ​Kaçak Kuyu Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir Tarımsal Sulama Amaçlı Kuyu Ruhsatı Besicilik Tavukçuluk Vb. İşletmeler İçin Kullanma Amaçlı Kuyu Ruhsatı İçin Kuyu Sahibinden İstenen Evraklar İşletmeler İçin Alınacak Kuyu Ruhsatı İçin Vatandaştan İstenen Evraklar Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir

BU YAZIYI PAYLAŞ
Sonraki Yazı

BENZER YAZILAR

Su Sondajı

İstanbul Su Sondajı; İstanbul ve Marmara bölgesinde müşterilerine uzun yıllar hizmet verebilecek kap... Devamı

Şile Sondaj-Şile Su Sondajı

Şile Sondaj-Şile Su Sondajı su ihtiyacınızın olduğu her yerde;sitelerin,belediye alanlarının, konut ... Devamı

Kadıköy Sondaj-Kadıköy Su Sondajı

Kadıköy Sondaj ve Kadıköy Su Sondajı yetki belgeli firmamız ve deneyimli usta kadromuz ile 1997 yılı... Devamı


Editörün Seçtikleri

SONDAJ FİYATLARI

SONDAJ FİYATLARI 140 LIK SONDAJ 140 TL, 175 LİK SO...


Kuyu Temizliği

PROFESYONEL KUYU TEMİZLİĞİ HİZMETİ Mİ ARIYORSUN ? ...


DALGIÇ POMPA SERVİSİ

İSTANBUL'UN EN İYİ DALGIÇ POMPA SERVİSİ WİLO, ALAR...


DALGIÇ POMPA TAMİRİ

1 GÜNDE PROFESYONEL DALGIÇ POMPA TAMİRİ, 6 AY DALG...


KUYU TEMİZLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR

KUYU TEMİZLEME KUYU İÇERİSİNDE BİRİKEN ÇAMURU ÇIKA...


Riva Kuyu Temizliği

Riva kuyu temizliği Riva ve çevresinde bulunan kul...


Adalar Kuyu Temizleme

Adalar Kuyu Temizleme İşlerinizde Profesyonel Ekib...


ARTEZYEN SU KUYULARI, SU KUYUSU

Artezyen Su Kuyuları Kuyu Açma Su Bulma Garantili ...


KÜÇÜK SONDAJ MAKİNESİ

Küçük Sondaj Makinesi ile büyük sondaj makinelerin...


Sondaj

İstanbul sondaj ve su sondajı sektöründe faaliyet ...


Popüler Yazılar

Kuyu Temizliği

PROFESYONEL KUYU TEMİZLİĞİ HİZMETİ Mİ ARIYORSUN ? Kompresörlü Kuyu Temizleme Hizmeti Al, Zaman Kazan, Temiz Kuyu Bol Su Demektir.

KUYU RUHSATI

Sondaj Projelerinde Arazinizde Gerekli Çalışmayı Yapabilmek, Açılan Kuyu Üzerinde Hak Sahibi Olabilmek Ve Kuyuyu İhtiyaçlarınız Doğrultusunda İşletebi...

Sondaj Fiyatları

Sondaj fiyatları sondaj yaptırdığınız bölgenin yeraltı özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. İstanbul il sınırları içerisinde geçerli olmak ü...

RUHSATSIZ SONDAJ KUYUSU

Derinliği 10 MT.’den fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından ve...

SONDAJ FİYATLARI

SONDAJ FİYATLARI 140 LIK SONDAJ 140 TL, 175 LİK SONDAJ 175 TL, 200 LÜK SONDAJ 200 TL. SU SONDAJI AÇMA FİYATLARI İÇİN BİZİ ARAYIN. 0536 256 43 43 ...

Keson Kuyu - Keson Su Kuyusu

Keson kuyu ,keson kuyu fiyatları,keson kuyu bakımı,keson kuyu pompası,keson kuyu temizliği,keson kuyu nasıl yapılır,keson kuyu firması,keson kuyu usta...

TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KUYU RUHSATI

TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KUYU RUHSATI

Kuyu Temizliğine İhtiyaç Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız.

Kuyu temizliği kuyunun kirlenme hızına bağlı olarak her yıl veya iki yılda bir yapılabilir.

Artezyen Su Kuyusu

Artezyen su kuyusu, artezyen su kuyusu servisi, artezyen su kuyusu ustası, artezyen su kuyu bakımı, artezyen su kuyusu fiyatları, artezyen su kuyu tem...

İmpo Dalgıç Motor Fiyatlari

İmpo Dalgıç Motorlar ile uyumlu İmpo Derin Kuyu Dalgıç Pompalar ve Dalgıç Pompa Seçimi için firmamızdan destek alabilirsiniz. İmpo Dalgıç Motor Fiyatl...

 • 

    0216 374 00 20     0536 256 43 43
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır. www.istanbulsusondaji.com
  dalgıç pompa

  dalgıç pompa servisi

  kurumsal web tasarım