SONDAJ FİYATLARI

SONDAJ FİYATLARI

SONDAJ FİYATLARI 140 LIK SONDAJ 140 TL, 175 LİK SONDAJ 175 TL, 200 LÜK SONDAJ 200 TL. SU SONDAJI AÇMA FİYATLARI İÇİN BİZİ ARAYIN. 0536 256 43 43

SONDAJ FİYATLARI

SONDAJ FİYATLARI

 Sondaj Nedir ? Sondaj; Dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen addır.  Çeşitli amaçlar için, çok fazla türde sondaj teknikleri ve ekipmanları mevcuttur. Bu anlamda biz sadece yaptığımız işi  SU SONDAJI  uygulamasını  inceleyeceğiz.

SU SONDAJ TÜRLERİ Su sondajları, genel olarak, üretim ve araştırma sondajları olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir.  Üretim sondajları, yeraltındaki suyu yerüstüne çıkarmak için yapılan sondajlardır. Araştırma sondajları ise, yeraltında suyun olup olmadığını, varsa özelliklerini belirlemek için yapılan sondajlardır. Üretim sondajlarının, kesinlikle, bir tasarıma göre yürütülmeleri gerekir. Yeraltının değişen durumlarına göre yapılan tasarımda değişikliklerin yapılması uygun olmasına karşın, bu değişikliklerin belirli kurallara göre yapılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekir. Araştırma sondajları için kesin ve belirlenmiş bir tasarımdan söz etmek mümkün olmasa bile, yine de, bir planlama yapılması gerekmektedir.

SU SONDAJI AŞAMALARI  Sondaj yapılacak alanda gerekli jeofizik ve jeolojik çalışmalar.  Bu çalışmalar sonucu, sondaj lokasyonu ve kullanılacak ekipmanların belirlenmesi.  Sondaj yapılması  Kuyu techizi.

SU SONDAJLAR İÇİN JEOFİZİK VE JEOLOJİ ÇALIŞMALARI. Bir su sondaj kuyusunun tasarımı yapılmadan önce bazı ön bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Sondaj zor ve pahalı bir işlemdir. Açılacak bir kuyuda her fazla metrenin para ve zaman kayıplarına neden olacağı unutulmamalıdır. Sondajcılıkta amaca ulaşabilmek için öncelikle uygun jeofizik etüdlerin yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Jeofizik etüdler sonucunda elde edilen olası yeraltı modelleri jeolojik bilgilerle korele edilerek yeraltı jeolojisinin kuyu tasarımına uygunluğuna karar verilmelidir. Jeofizik ve jeolojik bilgilerin birlikte kullanılması sonucu; su veren tabaka özellikleri daha iyi belirlenebilecek, açılacak kuyunun derinliği, çapı, kullanılacak sondaj yöntemi ve matkap cinsleri için doğru seçim yapılarak olası masraf ve zaman kayıplarının önüne geçilecektir. Su veren tabakanın cinsi, yani akiferin (su taşıyan formasyon) basınçlı yada serbest oluşu, su veren tabakanın yapısı ve kalınlığı jeofizik ve jeolojik bilgilerin yorumlanması sonucu saptanmış olmalıdır. Böylece, su veren tabakanın kalınlığı ve ne kadar derinlikte olduğu bilgilerine ulaşılmış olur. Bu bilgilere, zorunlu hallerde, çevrede daha önce yapılmış sondajlardan da ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte, yeraltının jeolojik yapısının tekdüze olmadığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kesin bilgilere, her sondaj için gerekli jeofizik çalışmaların yapılması ile elde edilmesi yoluna gidilmesi en uygun çözümdür.

Su taşıyan tabakanın suyu depolama ve iletme gibi iki önemli özelliği vardır. Bu özellikte ki oluşumlar akifer olarak bilinir. Bir kayacın akifer olabilmesi için; Kırıklı, başluklu ve gözenekli olması, - Bu gözeneklerin su ile dolu olması, - Gözeneklerin irtibatlı olması, - Akifer altında su geçirmeyen bir tabakanın yer alması, gerekmektedir. Serbest Akifer : Her taraftan su alabilen üsten hava ile temas halinde ve alt kısımlarında geçirimsiz bir tabaka bulunur. Basınçlı Akifer : Atmosfer basıncından daha fazla bir basınç altında, iki yada daha fazla geçirimsiz tabaka arasında yer alıp serbest yüzeyleri yoktur.

SU SONDAJLARINDA YAPILAN İŞLEMLER Delgi işlemi Her jeolojik formasyonda farklı hızda ve farklı matkapla ilerleme gerekir. Delgi işlemi sürecinde kuyu çaplarının nasıl tayin edildiği, sondaj randımanına ne gibi faktörlerin etki ettiği vb. gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bir kuyuda delik çapının büyük seçilmesi, çamur pompası kapasitesinin artmasına ve matkap masraflarının çoğalmasına neden olurken, kuyu verimini aynı oranda arttırmaz. Dolayısı ile, bir kuyu çapını ne çok büyük nede çok küçük seçerek sondaja başlamak uygun bir seçim değildir. Kuyu çapını seçerken aşağıda verilen hususlar gözönünde bulundurulmalıdır. Kuyudan alınacak su miktarı kuyu verimini simgeleyen en önemli bir gösterge olup, en büyük çap için kuyuya monte edilecek tulumbanın en geniş yerindeki çapı gözönünde bulundurularak seçilir. Tüm bunlar göz önüne alınarak kuyu delinir.

KUYU İÇİN EN UYGUN ÇAP TAYİNİ Kuyudan alınacak su miktarı gözönünde tutularak, sondaj deliği çapı, kullanılacak koruma borusu çapından kuyu derinliği, boru türü ve geçilen formasyona bağlı olarak en az 2 inch, en çok 8 inch daha geniş olmalıdır. Özel amaçlı kuyularda bu değerlerin dışına çıkılabilmektedir. BİRİMLERE GÖRE KULLANILACAK MATKAPLAR: Sert formasyonlarda bilyalı, Yumuşak formasyonlarda kanatlı matkap, çok yumuşak formasyonlarda testere dişli matkaplar kullanılır. Çok sert formasyonlarda ise, elmas matkaplar kullanılır. Kilde elmas matkap, kesinlikle, kullanılmaz.

 Örnek (numune) alma işlemi ve yöntemleri: Delme işlemi başladıktan sonra her metrede bir kesilen formasyonun tanınabilmesi için örnek alınır ve karelere bölünmüş gözler şeklinde dizayn edilen örnek sandıklarına yerleştirilir. Bu gözler ikiye ayrılarak bir kısmına yıkanmış diğer kısmına da yıkanmamış örnekler konur. Kuyu teçhiz işlemi sırasında bu örneklerden yararlanılarak borulama işlemi yapılır. Örnek alma işlemi; Kırıntılı örnek alma (Dolaşım sıvısı ile), Bozulmuş örnek alma (Darbeli sondajlarda), Değişmemiş örnek alma (Karotlu sondajlarda),

BORULAMA (teçhiz) İŞLEMİ Su sondajlarında iki tür boru kullanılmaktadır. Bir kısmı delikli borular olup akiferlerden gelen suyun kuyu içerisine girmesini sağlayan filtreli borulardır. Diğer bir kısmı ise, filtreli boruları birbirine bağlayan ve kuyu içerisindeki borulamayı yüzeye kadar uzatarak filtreleri yüzeyle bağlantılı kılmak üzere kullanılan koruma boruları veya diğer bir ismi ile kapalı borulardır. Bir sondaj kuyusunda amaca uygun yetecek miktarda su mevcut ise, kuyu işletme kuyusu haline dönüştürülür. Delgi işlemi sırasında geçilen tabakalar çok yumuşak ve kendiliğinden yıkılacak gevşek malzemelerden oluşmuş ise, yada zamanla yıkılma tehliklesi taşıyorsa, kuyudaki kaliteli suyu bozacak kötü kaliteli su ihtiva eden akiferler varsa, bu kısımların yerine göre kapalı, yerine göre filtreli borularla borulanması işlemine borulama yada teçhiz işlemi denilir.

Su sondajları, genellikle, sedimanter kayaçlar içerisinde açıldıklarından borulama işlemi iki şekilde incelenebilir. - Kuyu içerisinde yıkıntı yapmadan uzun süre durabilen pekişmiş kayaçların olduğu kısımlarda bazı şartlar altında borulama işlemi yapılır. Şöyleki; - Pekişmiş kayaç olmasına rağmen akifer sularını kaçıracak şekilde çatlaklar ihtiva etmesi durumunda, - Altında ve üstünde borulama ihtiyacı gerektiren tabakalar mevcut ise, Bu kısımlarda borulama işlemi yapılmaktadır. Kendini tutamayıp yıkılan yada şişen formasyonlar, (kum, çakıl gibi bağlantısız elemanlardan oluşan, kil ve marn gibi şişebilen formasyonlar, iyice taşlaşmış gevşek gre veya konglomeralar), mutlaka borulanmalıdır. Kötü kaliteli su içeren tabakalar kuyu tabanında yer alıyorlarsa, bu bölgelerde borulama yerine yalıtım (tecrit) işlemi yapılır. İyi su ihtiva eden ve işletmeye elverişli akiferlerin bulunduğu bölgelere ise, filtreli borular yerleştirilir. Serbest bir akiferde, akifer kalınlığının 1/3 ‘ü filtrelenir. Kalınlığı 10-15 metre olan akiferlerin tamamı, kalınlığı 20 m’den daha büyük olan akiferlerin ise %80’i filtrelenir. Boru çapları; su ihtiyacını karşılamak üzere kuyuya indirilen tulumba çanak çapı ile yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılan sondaj gereçlerinin içerisinden rahatlıkla geçecek şekilde seçilmeleri gerekir.

Boru ve filtre türleri: Koruma boruları, genel olarak, saç plakalarının kıvrılması sonucunda elde edilmesine karşın, kuyularda oluşan korozyon ve boru dirençleri gibi olumsuz etkiler göz önünde tutularak farklı malzemelerden de koruma ve filtre boruları üretilmektedir. Su sondajlarında kullanılan koruma ve filtreli boru türleri; - Saç borular (Dikişli, Spiral ve Galvanize), - Çekme borular, - Paslanmaz çekme borular, - Özel alaşımlı borular, - PVC boruları, - Yapay malzemeli borular, Filtreler ise; - Düz filtreler, - Köprü tipi filtreler, - Sargılı filtreler, - Yapay malzemeli filtreler.

Borulama yöntemleri: Boru dizisinin oluşturulması aşağıda verilen yöntemler kullanılarak yerine getirilir. 1- Eklemeli Borulama: En altta yer alan kapalı kuyruk borusundan en üsteki ağız borusuna kadar olan boru dizisinin birbirine kaynakla, manşonla yada flanşla eklenmesi ve kuyuya indirilmesi işlemidir. Bu yöntemde dizi, en üstte bulunan ağız borusundan askıya alınır. Boru dizisinin en altında (kuyruk boru) yer alan ve kuyuya kum vb. maddelerle, kuyuya düşebilecek yabancı maddelerin filtreleri zedelememesi için yerleştirilen bir boy koruma borusu bulunur. Boru dizisinin en alt ucu açık bırakılmamalıdır. Ağız kısmı ise, yaklaşık olarak zeminden 1 metre kadar yukarıda bulunan koruma borusudur. Manşon 2m Borulama kilit sistemi Bağlantılı Borulama

Teleskopik borulama: Borulama işini, birbirleri ile bağlantıları olmayan ve iç içe geçen birden fazla boru dizisi ile gerçekleştiren yöntemdir. Teleskopik borulamada en geniş çaplı borular en önce indirilir. Bunlardan sonra, daha küçük çaplı boru dizileri önceden yerleştirilmiş boru dizileri içerisinden kuyuya indirilirler. Teleskopik borulama eklemeli borulamaya oranla daha zor ve zaman alıcı bir yöntem olup, sondaj maliyetini arttırdığından zorunlu kalınmadıkça başvurulmamalıdır. Kurşun kalafat 3m Geniş çaplı Dar çaplı Manşon veya kilit Boru kalafat tokmağı Teleskopik Borulama

Çimentolama ve yöntemleri: İster borulu ister se borusuz kuyularda, sürekli yalıtım için en çok kullanılan yöntemdir. Ana ilke olarak, ana maddesi çimento olan ve özel olarak hazırlanmış bir süspansiyonun değişik yöntemlerle kuyuya enjekte edilmesi işlemidir. Süspansiyona çimento şerbeti, yapılan işleme de çimentolama denir Çimento şerbeti Kil tampon Çimentolama

YIKAMA (Lavaj) işlemi Sondaj kuyularında kuyu açımı sürecinde kullanılan sondaj çamurunun kuyu çeperinde bir sıva oluşturduğu bilinmektedir. Sıvanın kuyunun yıkılmasını önlemek gibi birçok görevi bulunmaktadır. Delme ve borulama işlemi bittikten sonra sıvanın avantajı kuyuya akan suyu engellemesi dolayısı ile kuyu için dezavantaja dönüşmektedir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için, kuyunun içine, yıkama jeti düzeneği aracılığı ile su basma işlemine yıkama denir. Ayrıca, sıvanın yerinden koparılmasında yıkama suyu içerisine bazı eritici ve incelticiler katılmak süreti ile daha kısa sürede amaca ulaşılabilmektedir. Koruma boruları Tij Tij Kuyu Çakıl Piston Filtre Pistonla yıkama Pistonsuz yıkama

GELİŞTİRME (İNKİŞAF) İŞLEMİ Hangi sondaj yöntemi kullanılırsa kullanılsın, kuyuyu yıkıntılardan koruma, borulama ve kuyuyu sağlamlaştırma amacı ile çakıllama gibi işlemler kuyuyu sağlıklı bir şekilde inşa etmek ve uzun süre korumak için zorunlu olarak yapılan kuyu yapım işlemleridirler. Ancak bu işlemler kuyuyu sağlamlaştırırken diğer yandan da kuyuya su akışını engelleyebilmektedirler. Geliştirme işlemi gereğince yapılmamış bir kuyuda, diğer işlemler ne kadar iyi yapılırsa yapılsın kuyuya su akışını aksatan engeller ortadan kaldırılmadığı sürece, kuyunun üretime hazır olduğundan bahsedilemez. Genel bir kural olarak; çok iyi inşa edildiği halde geliştirilmemiş bir kuyuya göre, kötü inşa edilmiş fakat iyi geliştirilmiş bir kuyunun su verim yeteneği en azından iki kat daha fazla olmaktadır. Geliştirme işlemi, genellikle, alışılagelmiş basınçlı hava ile yapılmaktadır.

ÇAKILLAMA İŞLEMİ Borulama işlemi biten kuyularda, boruların dış çeperi ile kuyu çeperi arasında kalan ve kuyu boşluğu ismi verilen bölgenin belli miktar ve kalitedeki çakılla doldurulması işlemine çakıllama denir. Çakıllama, genellikle, pekişmemiş kayaçlarda açılan kuyularda yapılır. Çakıllamanın amaçları; - Kuyunun yıkılmasını önlemek, - Filtrelerin tıkanmasını önlemek, - Formasyonlardan kuyuya gelen suyu süzmek, - Geçirgenliği arttırmak. Çakıllamanın amacına ulaşabilmesi için, temiz ve yıkanmış olması, tane yapıları köşeli olmayıp küresel olmalı (podima çakılı), suda erimeyen ve suyun özelliklerini bozmayan kimyasal yapıda olmalı. Kendini tutabilen pekişmiş formasyonlarda yapılmasına pek gerek duyulmayabilir. çakıllama pasture.ecn.purdue.edu

STERİLİZASYON İŞLEMİ Bir su sondaj kuyusunun yapımında en son aşama kuyunun ve kullanılan tesisatın sterilizasyonudur. Su sondaj kuyularının sterilizasyonu için kullanılan en yaygın yöntem, klorlama yolu ile yapılan işlemdir. Çakıllarda barınan bakterilere kuyu yapımı bittikten sonra ulaşmak zor olabilmektedir. Bu nedenledir ki; çakılların kuyuya atılmadan önce klorlu su ile yıkanmaları yararlı olur. Yıkama aşamalarında yapılan çakıl tamamlama borularına da klorlu su dökülmelidir.

SONDAJLARDA TAHLİSİYE (Kurtarma) İŞLEMİ Delme işlemi esnasında formasyonlardan yada sondaj dizisinden kaynaklanan bazı nedenlerden ötürü ilerlemeyi etkileyebilecek hatta kuyunun elden çıkmasına neden olabilecek bazı olumsuz olaylar meydana gelebilir. Bu olumsuz olayların giderilmesi için yapılan işlemlere tahlisiye denir. Bu işlem için çeşitli ekipmanlar mevcuttur Tahlisiye işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar; - Kuyu elden gidiyormu ?, - Kullanılacak malzemenin değeri ?, - Kurtarma işleminin maliyeti ?.

SONDAJ GÜÇLÜKLERİ ve ÖNLEMLERİ 1. Dolaşım bozukluğu - Sirkülasyon kaçağı (kaçak önleyici maddeler, borulama, çimentolama, kaçaklı sondaj) - fışkırma (basınç dengeleme, basınç koruyucu) 2. Yıkılma ve göçük: Formasyonun yumuşaklığından, çamurun sıva yapamamasından, dolaşım bozukluğu 3. Şişme ve sıkışma: Çamur kötülüğü, dolaşım bozukluğu, sudan dolayı şişme, sondaj makinasının bozulması 4. Formasyonun erimesi: Tuz ve kil erimeleri önemlidir. Tuzu eritmeyen dolaşım maddesi sağlanır. Tuza doygun çamur katkılı bentonit ile elde edilir. 5. sondaj kazaları: Dizinin kopması veya çözülmesi, Borunun kopması, kuyuya yabancı madde düşmesi, vb. 6. Düşeyden sapma: Doğal nedenlerle (formasyonlardan kaynaklanan), teknik sebeplerden (sapma kullanılır).

Sondaj maliyetleri ne kadara olacak. ? Su sondajları için maliyeti bir çok faktöre göre artar ve ya azalır. Bunlardan bazıları: Zemin özellikleri, derinlik, şirketler in ücretleri vs. Biz kabaca bir maliyet hesabı yapacak olursak: Ruhsat maliyeti = 1.000-2.000TL, Zemin etüdü maliyeti = 1.000-3.000 TL, Sondaj maliyeti = 140 TL/m, Borulama(Teçhiz) =  150 TL/m  Çakıllama (inkişaf) = 15 TL/m  Pompa = 5.000-15.000 TL, Bu maliyetlere göre 100 metre bir kuyunun toplam maliyeti yaklaşık 20.000-25.000 TL arasındadır.

 


Etiketler: sondaj su sondajı sondaj fiyatları sondaj maliyeti su sondajı açma

BU YAZIYI PAYLAŞ

BENZER YAZILAR

Maltepe Sondaj-Maltepe Su Sondajı

Maltepe Sondaj ve Maltepe Su Sondajı DSİ yetki belgeli firmamız ve deneyimli usta kadromuz ile 1997... Devamı

Arnavutköy Su Sondajı

Arnavutköy Su Sondajı ve Arnavutköy Sondaj projelerinizde havalı ve çamurlu sondaj teknikleri ile 50... Devamı

Çekmeköy Sondaj-Su Sondajı

Çekmeköy Sondaj ve Çekmeköy Su Sondajı işlerinizde tecrübeli firma uzman kadro.Sondaj uygulamalarınd... Devamı


Editörün Seçtikleri

Popüler Yazılar

 • 

    0216 374 00 20     0536 256 43 43
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır. www.istanbulsusondaji.com
  dalgıç pompa

  dalgıç pompa servisi

  kurumsal web tasarım